Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Autumn
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.885   |
|   EUR / USD  1.084BTC:

USD >> 10195.99   |
|    EUR >> 9217.44GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1478.526   |
|    EUR >> 1336.587


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể xem các đơn ký quỹ của mình bằng chuyển khoản ngân hàng ở đâu?

Bạn có thể xem trạng thái đơn của mình trong phần "Lịch sử". Nếu đơn của bạn được tạo gần đây và không có hoạt động nào khác xảy ra trong tài khoản của mình, bạn có thể tìm thấy nó trong phần "Ký quỹ". Bạn cũng sẽ nhận được thông tin cập nhật trạng thái thường xuyên đến hộp thư nội bộ trong tài khoản và địa chỉ email của bạn.

Vay cá nhân là gì?

Một người cho vay có thể thực hiện một mời chào cho vay đến một đối tượng cụ thể, thông thường được chọn từ danh sách đối tượng tin cậy. Quy trình phát hành khoản vay cá nhân tương tự như khoản vay bình thường. Tất cả những gì bạn cần làm là chọn "Cá nhân" từ phần "Quy trình giao dịch" Trong phần hiện lên, bạn cần chỉ định tên của đối tượng mà bạn đang phát hành khoản cho vay cá nhân đến đó. Phần còn lại của quy trình vẫn giữ nguyên.

Read more Q & A »


Perfect Money Lưu trữ tin tức


201520142013201220112010200920082007


  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2019 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang