Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Summer
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.882   |
|   EUR / USD  1.088BTC:

USD >> 9564.43   |
|    EUR >> 8620.36GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1698.379   |
|    EUR >> 1529.56


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể gửi tiền được chỉ định trong đơn của mình thành các phần nhỏ không?

Có, bạn có thể. Tuy nhiên, tất cả các khoản thanh toán phải được thực hiện trong vòng 24 giờ sau khi tạo đơn và tổng số tiền thanh toán phải bằng số tiền được chỉ định trong lệnh của bạn.

Chức năng Kiểm tra Danh tính hoạt động như thế nào?

Mỗi khi ai đó cố gắng truy cập một tài khoản từ một địa chỉ IP khác với lần đăng nhập trước, hoặc từ một trình duyệt khác, hệ thống sẽ chặn quyền truy cập và gửi một thông báo kèm mã PIN đặc biệt đến địa chỉ email của người dùng mà họ chỉ định lúc đăng ký. Người dùng được yêu cầu nhập mã PIN đó để xác nhận danh tính của mình để đăng nhập vào tài khoản. Tùy chọn này được bật theo mặc định.

Read more Q & A »


Perfect Money Lưu trữ tin tức


20202019201820172016201520142013201220112010200920082007


  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2020 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang