Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
ลง ทะเบียน    |   ล็อกอิน     |   แลกเปลี่ยน     |   Tour    |   ช่วยเหลือ   |   ศูนย์ ความ ปลอดภัย         

Summer
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 ล็อกอิน

อัตรา PM Exchange
USD, EUR:

USD / EUR  0.87   |
|   EUR / USD  1.103BTC:

USD >> 10472.12   |
|    EUR >> 9308.74GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1413.184   |
|    EUR >> 1254.766


สำรวจความคิดเห็น

Perfect Money:ให้การบริการและสินค้าที่มีคุณภาพ

ตรวจสอบผลปัจจุบัน »


คำถามที่ถูกถามบ่อย

อัตราดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับผู้อ้างอิงสำหรับกิจกรรมของผู้ที่ได้รับการอ้างอิงของเขา/เธอคือเท่าไร?

เราจ่ายในอัตรา 1% ต่อปีโดยคำนวณจากยอดคงเหลือขั้นต่ำรายเดือนในบัญชีของผู้ใช้ที่ได้รับการอ้างอิงแต่ละราย

ฉันจะยืนยันบัญชีได้อย่างไร?

เพื่อยืนยันบัญชีของคุณ โปรดไปยัง "การตั้งค่า" และเลือก "การจัดการการยืนยัน”
กระบวนการยืนยันประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน
อันดับแรก คุณจำเป็นต้องยืนยันชื่อของคุณ เพื่อยืนยันชื่อของคุณ คุณจำเป็นต้องอัปโหลดสำเนา ID ของคุณที่ได้รับการสแกน (หนังสือเดินทางหรือใบขับขี่) ไปยังแบบฟอร์มที่มอบให้ หลังจากนั้น พนักงานบริษัทของเราจะเปรียบเทียบชื่อในบัญชีของคุณกับชื่อในเอกสารด้วยตนเอง หากข้อมูลตรงกัน ชื่อของคุณจะได้รับการยืนยัน หากเอกสารของคุณไม่ได้รับการแสดงในภาษาอังกฤษ คุณควรมอบเอกสารแปลที่ได้รับการรับรอง
ขั้นตอนที่สองประกอบไปด้วยการยืนยันที่อยู่ เพื่อยืนยันที่อยู่ คุณจำเป็นต้องมอบสำเนาใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับสแกนซึ่งมีชื่อและที่อยู่ของคุณพิมพ์อยู่บนนั้น ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคคือใบแจ้งหนี้สำหรับค่าน้ำ แก๊สหรือการใช้ไฟฟ้าที่บริษัทบริการท้องถิ่นส่งไปยังที่อยู่บ้านของคุณ หากเอกสารไม่ได้เขียนในภาษาอังกฤษ คุณควรมอบเอกสารแปลที่ได้รับการรับรอง
ขั้นตอนสุดท้ายคือการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ โปรดรับสายโทรศัพท์จาก Perfect Money และจดรหัสที่ระบบอัตโนมัติมอบให้ หลังจากนั้น กรอกรหัสนี้ในแบบฟอร์มของเว็บไซต์ หากรหัสถูกต้อง สถานะของหมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนเป็น “ได้รับการยืนยัน”


Read more Q & A »


Perfect Money ตัวอย่าง API (PHP, ASP.net, Perl)

เกิด ที่ ใน ระบบ การ ชำระ เงิน อื่น ๆ บน เกณฑ์ ของ การ ทำงาน ของ ความ น่า เชื่อถือ และ ความ ปลอดภัย มี โอกาส น้อย ภายใน ไม่ กี่ ปี ถัด ไป. วิศวกร Perfect Money ได้ สร้าง เครื่องมือ ดัง กล่าว ซึ่ง จะ ทำให้ โครงสร้าง ธุรกิจ การ จัด ระเบียบ ใด ๆ ใน กระบวนการ สาย การ ขาย สินค้า บริการ หรือ การ เข้าถึง เนื้อหา ที่ มี ความ สะดวก และ ความ ปลอดภัย สูงสุด.

หาก คุณ ต้องการ รับ การ ชำระ เงิน ออนไลน์ บน เว็บไซต์ ของ คุณ โปรด อ่าน:

perfectmoney-sci-2.0.doc version 2.0 (backward compatible)

perfectmoney-sci.doc version 1.1

เอกสาร นี้ อธิบาย ถึง วิธี การ โปรแกรม โต้ตอบ กับ เว็บไซต์ เว็บ Perfect Money.

perfectmoney-api.doc


สคริปต์ ตัวอย่าง แสดง การ ใช้ Perfect Money API จะ มี อยู่ ที่:

PHP Perfect Money API Example

Get balance for all your accounts

Get history in CSV format

Transfer funds to another account

Verify payment using MD5_HASH

Verify payment using MD5_HASH
  (improved security)

Get e-Vouchers listing for your account

Create new e-Voucher

PHP Perfect Money API Example

All-on-one ASP Class Library


PHP Perfect Money API Example

All-on-one Python Class Library

Python Class Library usage example

PHP Perfect Money API Example

Get balance for all your accounts

Get history in CSV format

Transfer funds to another account

Verify payment using MD5_HASH

Get e-Vouchers listing for your account

Create new e-Voucher


มาก ขึ้น รถ เข็น ช้ อป ปิ้ง ที่ มี!


Perfect Money ร่วม กับ คู่ ค้า ของ ตน ได้ พัฒนา หลากหลาย มาก โมดูล สำหรับ รถ ลาก นิยม สูงสุด Internet ช้ อป ปิ้ง. ต้อง ดำเนิน การ อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง โมดูล ของ API สินค้า ที่ ร้าน ของ ท่าน ทันที เว็บไซต์ ที่ คุณ จะ ให้ ลูกค้า ของ คุณ โดย เลือก การ ชำระ เงิน หนึ่ง รวม ทั้ง การ ชำระ เงิน โดย Perfect Money สกุล e-e-บัตร และ ชำระ ล่วงหน้า บัตร ชำระ เงิน SMS, โอน เงิน ผ่าน ธนาคาร โอน.

ปลั๊ก อิน สำหรับ รถ ลาก ไป ช้ อป ปิ้ง ที่ มี ขณะ นี้: ZenCart, ShopCMS, osCommerce, Shop-Script, Cubecart, VirtueMart, CS-ตะกร้า, UberCart, XCart, phpShop, Opencart, Drupal, WHMCS, Wordpress.

Zen Cart Payment GatewayShopCMS Payment GatewayOsCommerce Payment GatewayShopScript Payment GatewayUbertcart Payment GatewayCube Cart Payment GatewayVirtuemart Cart Payment GatewayCS Cart Payment GatewayXCart Payment GatewayPHPshop Payment GatewayOpencart Payment Gateway
PrestaShop ModuleDrupal ModuleWHMCS pluginWordpress pluginPHPfox plugin Magento extension

Simpla Plugin Amiro Plugin MODX Plugin UMI Plugin Moodle Plugin
Diafan.CMS Plugin Joomla! Plugin ShopOS Plugin HostCMS Plugin
NetCat Plugin IPS Plugin


สคริปต์ กับ คน อื่น ๆ ร่วม กัน และ ได้ รับ รางวัล

รางวัล ติดต่อ เรา ข้อมูล เกี่ยว กับ สคริปต์ ของ คุณ ที่ ใช้ Perfect Money API และ ได้ รับ การ แบ่งปัน.


ต้องการ ความ ช่วยเหลือ ใน การ รวม กลุ่ม ตั้ง ค่า API หรือ การ กำหนด ค่า?

Perfect Money เสมอ ยินดี ที่ จะ ช่วย ให้ คุณ มี ความ ต้องการ ของ ท่าน เกี่ยว กับ การ รวม Perfect Money ใน เว็บไซต์ ของ คุณ. ฟรี แน่นอน.

Click here to submit a ticket to Perfect Money Customer Support

  
ทำให้ P2P และ B2B การ ชำระ เงิน Perfect Money 
© 2007-2019 SR & I. All rights reserved. 
พันธมิตร โปรแกรม | Perfect Money API | ประกาศ ตาม กฎหมาย | นโยบาย ความ เป็น ส่วนตัว | เงื่อนไข การ ใช้ งาน | AML
 
Site Map