Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Spring
Spring
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.92   |
|   EUR / USD  1.043BTC:

USD >> 65171.2   |
|    EUR >> 61320.46GOLD Bid Price /oz:

USD >> 2311.746   |
|    EUR >> 2170.729


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tạo Phiếu điện tử mới?

Bạn có thể dễ dàng và ngay lập tức tạo Phiếu điện tử (e-Voucher) mới trong phần "Rút tiền" trên trang web của chúng tôi. Để làm việc này, bạn cần nhập số tiền muốn rút và chọn tài khoản để thanh toán.

Tôi nên làm gì nếu khoản ký quỹ chưa được ghi có vào tài khoản của tôi trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi thực hiện?

Đôi khi các giao dịch chuyển khoản mất nhiều hơn 5 ngày. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp Dịch vụ Hối đoái được Chứng nhận mà bạn đã chọn để xử lý lệnh của bạn và thông báo cho họ về việc chậm trễ này. Kiểm tra xem liệu tên ngân hàng có khớp với tên mà bạn đã chỉ định trong lệnh chuyển khoản của mình không.

Read more Q & A »

Do you need any help working with Perfect Money?

In this section you can get detailed information about the Perfect Money system. We will provide a complete and specific description of each system function and compliment it with video instructions. If after reading this document, you still have any problems or questions about the system, please contact our Customer support service »

  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2024 Startup Smart Development. All rights reserved. 
Licensed payment service provider authorized by The Autonomous Island of Anjouan with registration number 15559. Financial license L 15559 / SSD.
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang