Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Spring
Spring
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.899   |
|   EUR / USD  1.068BTC:

USD >> 8735.21   |
|    EUR >> 8027.01GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1695.909   |
|    EUR >> 1555.997


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Phí rút tiền bằng ngân hàng là bao nhiêu?

Hiện tại phí rút tiền là $50 + 3% tổng số tiền (nhưng không lớn hơn $1.000). Phí hoa hồng này được trừ từ số dư của tài khoản người gửi. Bạn luôn có thể xem các khoản phí hoa hồng hiện tại của chúng tôi trong phần "Phí" Bạn cũng nên tính cả các khoản phí của mỗi nhà cung cấp Dịch vụ Hối đoái được Chứng nhận (chính hoặc phụ) mà bạn chọn.

Làm thế nào để gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại bất kỳ trên thế giới?

Bạn có thể sử dụng thư nội bộ để gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại di động bất kỳ trên thế giới. Để gửi SMS, bạn cần đi đến phần "Thư Nội bộ" và nhấn vào "Gửi SMS đến điện thoại di động bất kỳ". Tiếp theo, bạn cần điền số điện thoại của người nhận, nhập tin nhắn và mã captcha. Nhấn vào nút "Xem trước" để kiểm tra các chi tiết và xác nhận bằng cách nhấn "Gửi". Dịch vụ này có tính phí. Phí một tin nhắn là $0,1 USD.

Read more Q & A »

Do you need any help working with Perfect Money?

In this section you can get detailed information about the Perfect Money system. We will provide a complete and specific description of each system function and compliment it with video instructions. If after reading this document, you still have any problems or questions about the system, please contact our Customer support service »

  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2020 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang