Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Spring
Spring
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.884   |
|   EUR / USD  1.085BTC:

USD >> 6268.41   |
|    EUR >> 5674.32GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1583.601   |
|    EUR >> 1429.2


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Mất bao lâu để rút tiền bằng chuyển khoản ngân hàng?

Thông thường, nhà cung cấp Dịch vụ Hối đoái được Chứng nhận gửi tiền trong vòng 24 giờ sau khi đơn rút tiền được tạo. Tuy nhiên, có thể mất từ 3 đến 5 ngày làm việc để số tiền đó hiển thị trong tài khoản của người dùng.

Phần "Lịch sử" được sử dụng cho mục đích gì?

Phần này giúp bạn phân tích tất cả các hoạt động đã thực hiện trong tài khoản của mình. Bạn có thể tìm thấy một giao dịch cụ thể bằng cách lọc theo hành động, khoảng thời gian hoặc các tham số khác. Bạn cũng có thể nhập lịch sử của mình vào một định dạng văn bản và lưu lại văn bản đó. Thống kê chương trình liên kết cũng có trong phần "Lịch sử".

Read more Q & A »

Do you need any help working with Perfect Money?

In this section you can get detailed information about the Perfect Money system. We will provide a complete and specific description of each system function and compliment it with video instructions. If after reading this document, you still have any problems or questions about the system, please contact our Customer support service »

  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2020 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang