Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.905   |
|   EUR / USD  1.06BTC:

USD >> 9636.2   |
|    EUR >> 8843.65GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1627.5   |
|    EUR >> 1503.81


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Quá trình cho vay được thực hiện tự động hay thủ công?

Tất cả phụ thuộc vào người cho vay và các điều khoản của họ. Bạn có thể thiết lập nó theo cách tự động hoặc thủ công và thậm chí cho vay cá nhân.

Tôi có thể lấy địa Bitcoin chỉ cho chuyển khoản của mình ở đâu?

Địa chỉ nằm trong lệnh ký quỹ mà bạn đã gửi. Bạn có thể sao chép địa chỉ này ngay lập tức khi gửi hoặc tìm lại sau trong biểu mẫu lệnh của mình. Để xem biểu mẫu của mình, hãy đi đến "Ký quỹ" và chọn từ danh sách các lệnh ký quỹ của mình ở dưới cùng của trang. Chọn lệnh bạn cần và nhấn "Xem" để xem chi tiết ký quỹ. Tại đây bạn có thể tìm thấy địa chỉ Bitcoin để gửi tiền đến.

Read more Q & A »

Do you need any help working with Perfect Money?

In this section you can get detailed information about the Perfect Money system. We will provide a complete and specific description of each system function and compliment it with video instructions. If after reading this document, you still have any problems or questions about the system, please contact our Customer support service »

  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2020 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang