Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Spring
Spring
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.877   |
|   EUR / USD  1.094BTC:

USD >> 6156.69   |
|    EUR >> 5535.53GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1587.747   |
|    EUR >> 1421.668


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể rút tiền từ tài khoản PMB sang tài khoản Bitcoin của người khác không?

Có, bạn có thể. Giao dịch chuyển khoản này hoàn toàn có thể thực hiện được.

Đơn của tôi được xử lý như thế nào và thời gian xử lý là bao lâu?

Hệ thống nhận đơn của bạn và chuyển hướng nó để xử lý thêm và chuyển đến nhà cung cấp Dịch vụ Hối đoái được Chứng nhận trong vòng 24 giờ. Sau khi yêu cầu của bạn đã được nhận và xử lý, tất cả các chi tiết thanh toán sẽ được gửi đến bạn, nếu không có quan ngại gì với giao dịch của bạn. Khi nhà cung cấp Dịch vụ Hối đoái được Chứng nhận chính không xử lý được đơn của bạn vì bất kỳ lý do gì, đơn sẽ được tự động chuyển đến nhà cung cấp Dịch vụ Hối đoái được Chứng nhận phụ do bạn lựa chọn. Nếu nhà cung cấp có thể xử lý đơn của bạn, bạn sẽ nhận được chi tiết ngân hàng để sử dụng chuyển khoản tiền. Nếu nhà cung cấp không thể xử lý đơn của bạn, bạn sẽ nhận được thư từ chối. Thời gian xử lý đơn tiêu chuẩn là 24 giờ cho mỗi nhà cung cấp Dịch vụ Hối đoái được Chứng nhận.

Read more Q & A »


Real time poll statistics. Perfect Money: service quality & products

What people think about Perfect Money, its products and service quality? It's not a secret anymore.

The voting system is highly transparent and all the voting outcomes are 100 % accessable by users.
Usability

Usability is the measure of the quality of a user's experience. Perfect Money is designed to meet your needs.

Average
4.45 / 5


Functional and features

Our goal is to provide the highest quality internet banking products and services.

Average
4.41 / 5


Customer Support


The company management monitors all incoming support tickets and phone calls to determine when and where service improvements should be made.

Average
4.28 / 5

Overall rating

Does Perfect Money provide the quality service and products up to your expectations?

Average
4.42 / 5  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2020 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang