Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Autumn
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.842   |
|   EUR / USD  1.139BTC:

USD >> 10734.81   |
|    EUR >> 9227.25GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1823.931   |
|    EUR >> 1568.034


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để thực hiện ký quỹ qua Bitcoin?

Vui lòng tạo một lệnh ký quỹ. Để thực hiện điều đó, hãy đi đến phần "Ký quỹ", chọn "Bitcoin", khi trang web mở ra, nhấn vào "Tạo ký quỹ mới". Chọn tài khoản bạn muốn ký quỹ vào đó và nhập số tiền ký quỹ. Nhấn "Xem trước". Đảm bảo rằng tất cả các thông tin chính xác và gửi đơn của bạn.
Sau khi gửi đơn, vui lòng chuyển chính xác số tiền đã chỉ định đến tài khoản được cung cấp.


Phần "Lịch sử" được sử dụng cho mục đích gì?

Phần này giúp bạn phân tích tất cả các hoạt động đã thực hiện trong tài khoản của mình. Bạn có thể tìm thấy một giao dịch cụ thể bằng cách lọc theo hành động, khoảng thời gian hoặc các tham số khác. Bạn cũng có thể nhập lịch sử của mình vào một định dạng văn bản và lưu lại văn bản đó. Thống kê chương trình liên kết cũng có trong phần "Lịch sử".

Read more Q & A »


Real time poll statistics. Perfect Money: service quality & products

What people think about Perfect Money, its products and service quality? It's not a secret anymore.

The voting system is highly transparent and all the voting outcomes are 100 % accessable by users.
Usability

Usability is the measure of the quality of a user's experience. Perfect Money is designed to meet your needs.

Average
4.45 / 5


Functional and features

Our goal is to provide the highest quality internet banking products and services.

Average
4.41 / 5


Customer Support


The company management monitors all incoming support tickets and phone calls to determine when and where service improvements should be made.

Average
4.28 / 5

Overall rating

Does Perfect Money provide the quality service and products up to your expectations?

Average
4.42 / 5  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2020 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang