Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Spring
Spring
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.915   |
|   EUR / USD  1.048BTC:

USD >> 64568.16   |
|    EUR >> 60345.68GOLD Bid Price /oz:

USD >> 2271.842   |
|    EUR >> 2122.582


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Tại sao tôi cần phần "Phân tích"?

Phần này giúp khách hàng của Perfect Money nắm đầy đủ thông tin về các thị trường tiền tệ và cung cấp các tin tức tài chính mới nhất đồng thời giúp phân tích sự biến động của tỷ giá hối đoái (có kèm biểu đồ). Bạn cũng có thể đăng ký nhận thông báo về tỷ giá hối đoái được gửi đến địa chỉ email hoặc số điện thoại di động của bạn.

Tôi phải làm gì nếu số tiền tôi gửi lớn hơn số tiền được chỉ định trong đơn ký quỹ?

Thao tác này sẽ được thực hiện thủ công. Nếu tiền chưa được ký quỹ trong vòng 24 giờ, vui lòng liên hệ với Nhóm Hỗ trợ.

Read more Q & A »


Real time poll statistics. Perfect Money: service quality & products

What people think about Perfect Money, its products and service quality? It's not a secret anymore.

The voting system is highly transparent and all the voting outcomes are 100 % accessable by users.
Usability

Usability is the measure of the quality of a user's experience. Perfect Money is designed to meet your needs.

Average
4.41 / 5


Functional and features

Our goal is to provide the highest quality internet banking products and services.

Average
4.37 / 5


Customer Support


The company management monitors all incoming support tickets and phone calls to determine when and where service improvements should be made.

Average
4.25 / 5

Overall rating

Does Perfect Money provide the quality service and products up to your expectations?

Average
4.38 / 5  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2024 Startup Smart Development. All rights reserved. 
Licensed payment service provider authorized by The Autonomous Island of Anjouan with registration number 15559. Financial license L 15559 / SSD.
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang