Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Spring
Spring
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.877   |
|   EUR / USD  1.094BTC:

USD >> 7787.94   |
|    EUR >> 6991.39GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1249.98   |
|    EUR >> 1119.107


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Hệ thống chọn tài khoản để gửi tiền từ đó bằng cách nào?

Hệ thống chọn tài khoản có đủ tiền. Nếu người dùng có vài tài khoản với số dư có đủ tiền, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng thực hiện lựa chọn.

Tôi nhận được mã PIN trong email của mình nhưng hệ thống từ chối nó. Tôi có thể làm gì?

Có thể bạn đã chọn mã PIN cho lần đăng nhập trước đó. Vui lòng đảm bảo rằng bạn sử dụng mã PIN gần đây nhất. Hãy kiểm tra thư mục thư rác trong hộp thư của bạn để đảm bảo rằng bạn không có mã PIN nào mới hơn.

Read more Q & A »


Real time poll statistics. Perfect Money: service quality & products

What people think about Perfect Money, its products and service quality? It's not a secret anymore.

The voting system is highly transparent and all the voting outcomes are 100 % accessable by users.
Usability

Usability is the measure of the quality of a user's experience. Perfect Money is designed to meet your needs.

Average
4.45 / 5


Functional and features

Our goal is to provide the highest quality internet banking products and services.

Average
4.41 / 5


Customer Support


The company management monitors all incoming support tickets and phone calls to determine when and where service improvements should be made.

Average
4.28 / 5

Overall rating

Does Perfect Money provide the quality service and products up to your expectations?

Average
4.42 / 5  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2019 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang