Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Spring
Spring
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.92   |
|   EUR / USD  1.043BTC:

USD >> 65171.2   |
|    EUR >> 61320.46GOLD Bid Price /oz:

USD >> 2311.746   |
|    EUR >> 2170.729


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Phí cho tùy chọn Thanh toán Nhanh là bao nhiêu?

Phí dịch vụ vẫn là 0,5% số tiền chuyển khoản đối với tài khoản đã xác minh và tài khoản cao cấp. Đối với các tài khoản chưa được xác minh, phí là 1,99% số tiền chuyển khoản. Phí luôn được trừ từ số dư tài khoản của người gửi.

Tôi thực hiện một chuyển khoản đến Perfect Money qua một dịch vụ hối đoái không có tên trong danh sách đối tác được chứng nhận. Bây giờ tôi không thấy khoản tiền đó trong tài khoản của mình…

Ngày nay có rất nhiều kẻ lừa đảo cung cấp các dịch vụ hối đoái giả. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn chỉ nên sử dụng những nhà cung cấp đã được hệ thống của chúng tôi công nhận và tin tưởng vào sự liêm khiết của họ.

Read more Q & A »


Chính sách Bảo mật

1. Quy định pháp lý về các khía cạnh liên quan đến hoạt động của Hệ thống Thanh toán Điện tử Perfect Money

1.1 Quy định hiện tại điều tiết hoạt động của Công ty SR & I. (sau đây gọi là "Công ty") trong khung luật pháp quốc tế hiện tại.

1.2 Quy định nhằm xác định các khía cạnh chính trong hoạt động của Công ty và cơ sở pháp lý được sử dụng làm cơ sở cho hoạt động của Hệ thống Thanh toán Perfect Money hoạt động trên thị trường dưới thương hiệu "Perfect Money".

2. Giấy phép Hoạt động và Địa điểm Đăng ký Công ty

2.1 Công ty sở hữu giấy phép tài chính hạng A về hiệu suất hoạt động với các nguồn tài chính của các bên thứ ba và kim loại quý.

3. Hoạt động của Công ty

3.1 Công ty cung cấp cho Khách hàng của mình cơ hội sử dụng tiền danh nghĩa ảo bằng với giá trị tiền thật được Khách hàng của Công ty ký quỹ vào tài khoản của mình trong Perfect Money (sau đây gọi là "Hệ thống") trong lĩnh vực điện tử.

3.2 Công ty bảo lưu quyền thay đổi tỷ giá chéo của tiền tệ thật và giá trị tương đương của nó trong Hệ thống mà không thông báo khách hàng. Nhưng theo mặc định, việc tương quan tiền tệ thật và giá trị điện tử tương đương của nó theo tỷ lệ 1:1 là điều cần thiết. Sự tương quan ban đầu khi ký quỹ tiền vào một tài khoản làm tròn tỷ giá chéo lên liên quan đến khối lượng của giá trị điện tử tương đương cân nhắc đến việc tính phí hoa hồng tại thời điểm ký quỹ tiền.

3.3 Công ty làm việc với những dạng thức giao dịch này như: B2B, B2C, C2B, P2P.

3.4 Công ty hoạt động trên thị trường dưới thương hiệu Perfect Money cung cấp cho khách hàng của mình cơ hội để ký quý/rút tiền, chuyển tiền từ một tài khoản này sang một tài khoản khác theo các dạng thức được nêu trong mục 2.3, chuyển một loại tiền điện tử này sáng một loại khác theo tỷ giá nội bộ của hệ thống.

3.5 Có một cơ hội để chuyển tiền sang giá trị tương đương của kim loại quý trong Hệ thống. Hoạt động này bao hàm việc đăng ký của một số lượng kim loại quý nhất định dưới tên của người dùng. Ngân hàng phục vụ Công ty sẽ đánh giá theo tỷ lệ tất cả số tiền được ký quỹ vào Hệ thống ở dạng kim loại quý.

3.6 Công ty cung cấp cơ hội để nạp tiền vào tài khoản Hệ thống bằng cách chuyển đổi tiền tại thời điểm ký quỹ sang giá trị điện tử của kim loại quý tương đương theo tỷ giá nội bộ.

3.7. Việc ký quỹ và rút tiền có thể được thực hiện bằng các Hệ thống chuyển khoản tiền quốc tế và chuyển khoản ngân hàng.

3.8 Hệ thống cung cấp cơ hội cho những người có liên quan trong thương mại điện tử nhận thanh toán hàng hóa và dịch vụ bằng tiền điện tử của Perfect Money (sau đây gọi là "PM"), bằng cách cài đặt phần mềm Người bán của Hệ thống trên trang thương mại điện tử của họ.

3.9 Khi triển khai các giao dịch trên trang, toàn bộ hoạt động của Công ty tuân theo luật pháp của quốc gia sở tại nơi tổ chức thương mại hoạt động.

4. An toàn của người dùng, bảo mật dữ liệu cá nhân và giao dịch đã thực hiện

4.1 Việc sử dụng Hệ thống bắt đầu từ việc điền vào các mục đăng ký nơi người dùng xác định một số dữ liệu cá nhân. Để tăng tốc quá trình này, người dùng được khuyến khích nhập thông tin hợp lệ.

4.2 Dữ liệu cá nhân do người dùng nhập vào là cần thiết để nhận dạng người dùng trong Hệ thống, tăng mức bảo mật của Hệ thống và để giao tiếp thực hiện dịch vụ hoặc triển khai giao dịch.

4.3 Với các mục đích được liệt kê ở mục 4.2, Hệ thống yêu cầu người dùng Internet đã thể hiện sự tự nguyện đăng ký với Perfect Money nhập các dữ liệu sau Tên, thành phố sinh sống, địa chỉ, quốc gia, bang (nếu có), mã ZIP, địa chỉ email và số điện thoại/fax.

4.4 Dữ liệu cá nhân của người dùng chỉ có sẵn cho nhân viên Công ty và không được cung cấp cho bên thứ ba.

4.5 Dữ liệu cá nhân của người dùng có thể được cung cấp cho các bên thứ ba chẳng hạn như các cơ quan an ninh quốc gia nhưng chỉ khi có lệnh của tòa án.

4.6 Việc chặn tài khoản của khách hàng Hệ thống theo đề nghị của bên thứ ba là có thể chỉ khi có lệnh của tòa án.

4.7 Việc sử dụng một số công cụ bảo mật trong Hệ thống ám chỉ một số dữ liệu cá nhân (điện thoại trong dịch vụ xác thực SMS). Kết quả là, khách hàng có quyền quyết định mức bảo mật cho cá nhân mình bằng việc quy định phạm vi của dữ liệu cá nhân được cung cấp cho Hệ thống.

5. Tính hợp pháp của các Giao dịch được thực hiện trong Hệ thống

5.1 Mọi giao dịch tài chính được thực hiện trong Hệ thống đều được triển khai tuân theo giấy phép tài chính Hạng A và không vi phạm luật pháp quốc tế trong các lĩnh vực hoạt động tài chính, thương mại điện tử hoặc chữ ký số.

5.2 Mọi giao dịch trong Hệ thống đều được kiểm tra để chắc chắn việc không tham gia vào các hoạt động khủng bố của bất kỳ quốc gia nào, địa chỉ IP được đã được đăng ký trong Hệ thống.

6. Giao dịch

6.1 Công ty không thực hiện kinh doanh đầu tư với khoản tiền nhận được trong Hệ thống từ khách hàng. Chính sách này được triển khai nhằm tăng mức độ bảo mật và an toàn cho nguồn tiền của khách hàng Perfect Money.

7. Tính hợp pháp của Quy định

7.1 Tính hợp pháp của Quy định hiện tại được xác định bởi các chuẩn mực của luật pháp quốc tế.

7.2 Quy định hiện tại có thể được thay đổi, bổ sung hoặc giảm bớt như là kết quả của sự thay đổi của luật pháp quốc tế trong các lĩnh vực như dịch vụ ngân hàng, giao dịch tài chính, thương mại điện tử hoặc chữ ký số.

 

  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2024 Startup Smart Development. All rights reserved. 
Licensed payment service provider authorized by The Autonomous Island of Anjouan with registration number 15559. Financial license L 15559 / SSD.
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang