Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
ลง ทะเบียน    |   ล็อกอิน     |   แลกเปลี่ยน     |   Tour    |   ช่วยเหลือ   |   ศูนย์ ความ ปลอดภัย         

Spring
Spring
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 ล็อกอิน

อัตรา PM Exchange
USD, EUR:

USD / EUR  0.884   |
|   EUR / USD  1.085BTC:

USD >> 6293.58   |
|    EUR >> 5693.15GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1583.601   |
|    EUR >> 1429.2


สำรวจความคิดเห็น

Perfect Money:ให้การบริการและสินค้าที่มีคุณภาพ

ตรวจสอบผลปัจจุบัน »


คำถามที่ถูกถามบ่อย

บัญชีระดับพรีเมียมกับบัญชีพันธมิตรมีความแตกต่างกันอย่างไร?

บัญชีพรีเมียมเป็นบัญชีที่มีฟีเจอร์พิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า จะมีการมอบสถานะนี้ให้เมื่อสิ้นสุดปีแรกหรือเมื่อการหมุนเวียนเงินในบัญชีนั้นมากถึงระดับหนึ่ง ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะส่งการสมัครพิเศษเพื่ออัปเกรดสถานะของเขา/เธอได้ การที่คุณมีสถานะเป็นแบบพรีเมียมยังจะเป็นการนำเสนอค่าบริการที่ต่ำลงเมื่อเทียบกับสถานะตามปกติ โปรดทราบว่าค่าบริการบัญชีพรีเมียมนั้นเหมือนกับของบัญชีที่ได้รับการยืนยันแล้ว
บัญชีพันธมิตรเป็นบัญชีประเภทที่ได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดียวกัน และมักได้รับการเปิดใช้งานโดยตัวแทนของระบบการชำระเงิน นักแลกเปลี่ยน หรือบริการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน การมอบสถานะนี้นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารของ Perfect Money แต่เพียงผู้เดียว สถานะนี้จะช่วยให้บริษัทที่ทำธุรกิจออนไลน์สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการประมวลผลต่อการชำระเงินแบบ B2B ได้


ฉันได้พยายามกรอก PIN หลายครั้ง และตอนนี้ระบบบอกว่าบัญชีของฉันถูกล็อก

ระบบจะล็อกบัญชีหลังจากจำนวนความพยายามล็อกอินที่ล้มเหลวจำนวนหนึ่งโดยอัตโนมัติ บัญชีของคุณจะได้รับการปลดล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากสองสามชั่วโมง

Read more Q & A »


นโยบาย ความ เป็น ส่วนตัว

1. บทบัญญัติ กฎหมาย ด้าน การ ทำงาน ของ Electronic Payment System Perfect Money

1.1 ควบคุม การ ทำงาน ของ SR & I. แต่ บริษัท ฯ (ต่อ ไป นี้ เรียก ว่า "บริษัท") ภายใน กรอบ ของ กฎหมาย ต่าง ประเทศ ที่ มี อยู่

1.2 จัดหา วัตถุประสงค์ เพื่อ ตรวจ สอบ ด้าน หลัก ของ กิจกรรม บริษัท และ พื้น ทาง กฎหมาย ที่ ใช้ เป็น พื้นฐาน สำหรับ การ ทำงาน ของ Perfect Money Payment System ที่ ทำ หน้าที่ ใน ตลาด ภาย ใต้ "เครื่องหมาย Perfect Money ค้า".

2. ใบ อนุญาต สำหรับ กิจกรรม และ สถาน ที่ จดทะเบียน ของ บริษัท

2.1 PerfectMoney Inc บริษัท ครอบครอง ใบ อนุญาต การเงิน ของ ชั้น เพื่อ ประสิทธิภาพ ของ การ ดำเนิน งาน กับ การเงิน ของ บุคคล ที่ สาม และ โลหะ มี ค่า.

3. กิจกรรม บริษัท

3.1 บริษัท ฯ ให้ ลูกค้า มี โอกาส ใช้ เงิน บาง เสมือน สัญญาณ เท่ากับ เงิน จริง ฝาก โดย ลูกค้า ของ บริษัท เข้า / บัญชี ของ เธอ ใน Perfect Money ต่อ ไป นี้ (เขา เรียก ว่า "System") ใน ทรง กลม อิเล็กทรอนิกส์.

3.2 บริษัท ฯ ขอ สงวน สิทธิ์ ใน การ เปลี่ยนแปลง ข้าม อัตรา เงิน จริง และ เทียบเท่า ภายใน ระบบ โดย ไม่ ต้อง แจ้ง ให้ ลูกค้า. แต่ ใน การ เริ่ม ต้น ที่ จำเป็น สัมพันธ์ สกุล จริง และ มี e-เทียบเท่า ใน อัตราส่วน 1:1. ความ สัมพันธ์ แรก ที่ ฝาก เงิน ใน รอบ บัญชี ข้าม อัตรา ลง มา เกี่ยว กับ ปริมาณ ของ เทียบเท่า อิเล็กทรอนิกส์ ใน มุม มอง ของ คณะ กรรมการ ที่ เรียก เก็บ ค่าธรรมเนียม การ ฝาก เงิน.

3.3 ข้อ เสนอ ของ บริษัท ที่ มี รูป แบบ รายการ เช่น B2B, B2C, C2B, P2P.

3.4 บริษัท ที่ ทำงาน ใน ตลาด ภาย ใต้ เครื่องหมายการค้า ของ Perfect เงิน ให้ ลูกค้า มี โอกาส ฝาก เงิน / ถอนเงิน โอน เงิน จาก บัญชี อื่น เข้า ใน รูป แบบ ที่ ระบุ ใน รายการ 2.3. แปลง หนึ่ง เป็น อีก สกุล เงิน อิเล็กทรอนิกส์ ใน อัตรา ภายใน ของระบบ.

3.5 มี โอกาส ที่ จะ แปลง เป็น เงิน เทียบเท่า อิเล็กทรอนิกส์ ของ โลหะ มี ค่า ภายใน System. การ ดำเนิน การ ดัง กล่าว นัย จดทะเบียน ของ ปริมาณ แน่นอน ของ โลหะ มี ค่า ใน ชื่อ ของ ผู้ ใช้. ธนาคาร บริษัท ที่ ให้ บริการ ตาม ส่วน จะ ประเมิน เงิน ฝาก ใน ระบบ ทั้งหมด ใน โลหะ มี ค่า.

3.6 บริษัท มี โอกาส ที่ จะ ใส่ เงิน เข้า บัญชี ระบบ โดย การ แปลง เป็น เวที ที่ ฝาก เข้า เทียบเท่า อิเล็กทรอนิกส์ ของ โลหะ มี ค่า ใน อัตรา ภายใน.

3.7 เงิน ฝาก และ ถอนเงิน เงิน ได้ โดย วิธี โอน เงิน ระหว่าง ประเทศ และ ผ่าน ระบบ โอน เงิน ผ่าน ธนาคาร.

3.8 ระบบ การ ให้ โอกาส สำหรับ คน ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ได้ รับ การ ชำระ เงิน สำหรับ สินค้า และ บริการ ใน สกุล เงิน Perfect Money (ต่อ ไป นี้ เรียก ว่า "PM") โดย การ ติด ตั้ง ระบบ สินค้า บน เว็บไซต์ การ ค้า อิเล็กทรอนิกส์ ของ.

3.9 ใน การนำ ของ ธุรกรรม ใน เว็บไซต์ กิจกรรม ทั้งหมด ของ บริษัท เป็น ไป ตาม ตาม กฎหมาย ที่ บ้าน ของ ประเทศ ที่ องค์กร การ ค้า ทำงาน.

4. ธุรกรรม ความ ปลอดภัย ของ ผู้ ใช้, ความ ลับ ของ ข้อมูล ส่วน บุคคล และ การ ทำงาน

4.1 การ ใช้ ระบบ เริ่ม จาก การ กรอก ช่อง ลง ทะเบียน ผู้ ใช้ ควร จะ ระบุ ข้อมูล ส่วน บุคคล บาง. เพื่อ เร่ง กระบวนการ ลูกค้า แนะนำ เพื่อ ป้อน ข้อมูล ที่ ถูก ต้อง.

4.2 ข้อมูล ส่วนตัว ป้อน โดย ผู้ ใช้ จำเป็น สำหรับ / ประชาชน ใน ระบบ ของ ตน เพิ่ม ระดับ ความ ปลอดภัย ของ ระบบ และ การ สื่อสาร สำหรับ การ แสดง ผล บริการ หรือ การ ดำเนิน ธุรกรรม.

4.3 ด้วย วัตถุประสงค์ ที่ ปรากฏ ใน 4.2 รายการ ระบบ จะ ถาม ผู้ ใช้ อินเทอร์เน็ต ที่ ได้ แสดง ความ ตั้งใจ ของ เขา ไป ลง ทะเบียน กับ Perfect Money เพื่อ ป้อน ข้อมูล ต่อ ไป นี้: ชื่อ เมือง พำนัก อยู่ ประเทศ รัฐ (ถ้า ปัจจุบัน) รหัส ไปรษณีย์, e ที่ อยู่ อีเมล และ โทรศัพท์ / โทรสาร.

4.4 ข้อมูล ส่วน บุคคล ของ ผู้ ใช้ ที่ มี เฉพาะ กับ บุคลากร ของ บริษัท และ ไม่ ให้ บุคคล ภายนอก.

4.5 ข้อมูล ส่วน บุคคล ของ ผู้ ใช้ จะ สามารถ ให้ แก่ บุคคล ภายนอก เช่น หน่วย งาน ความ มั่นคง ของ ชาติ แต่ มี การ ตัดสิน ศาล.

4.6 การ กั้น ของ บัญชี ลูกค้า ระบบ ใน การ ริเริ่ม ของ บุคคล ที่ สาม เป็น ไป ได้ เฉพาะ กับ การ ตัดสินใจ ศาล.

4.7 การ ใช้ เครื่องมือ บาง ความ ปลอดภัย ใน ระบบ นัย แสดง ข้อมูล ส่วน บุคคล บาง ส่วน (โทรศัพท์ ใน SMS บริการ การ ตรวจ สอบ). เนื่อง จาก ลูกค้า มี สิทธิ ที่ จะ กำหนด ระดับ ความ ปลอดภัย สำหรับ ตัว เอง เป็น ราย บุคคล โดย การ ควบคุม ขอบเขต ของ ข้อมูล ส่วน บุคคล สำหรับ System.

5. ข้อความ ทาง กฎหมาย ของ การ ทำ ธุรกรรม ใน ระบบ

5.1 ทุก ธุรกรรม ทาง การเงิน ใน ระบบ ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว ตาม ใบ อนุญาต การเงิน ของ ชั้น เรียน และ ไม่ ฝ่าฝืน กฎหมาย ต่าง ประเทศ ใน สาขา ของ กิจกรรม ทาง การเงิน พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ลายมือชื่อ.

5.2 รายการ ทั้งหมด ใน ระบบ จะ ตรวจ สอบ ไม่ ได้ มี ส่วน ร่วม ใน กิจกรรม การ ก่อการ ร้าย โดย อาศัย อยู่ ใน ประเทศ ใด IP ของ ซึ่ง ได้ จดทะเบียน ใน System.

6. ธุรกรรม

6.1 บริษัท ไม่ ได้ ดำเนิน ธุรกิจ การ ลงทุน ด้วย เงิน ที่ ได้ รับ จาก ลูกค้า เป็น System. นโยบาย ดัง กล่าว จะ ดำเนิน การ เพื่อ เพิ่ม ระดับ การ รักษา ความ ปลอดภัย และ ความ ปลอดภัย ของ เงิน ลูกค้า Perfect Money '.

7. ดำเนิน ธุรกิจ การ จัดหา

7.1 legitimateness ของ ปัจจุบัน จัดหา จะ พิจารณา จาก มาตรฐาน ของ กฎหมาย สากล.

7.2 ยังชีพ ปัจจุบัน สามารถ เปลี่ยนแปลง ได้ เสริม หรือ ย่อ ลง เป็น ผล จาก การ เปลี่ยนแปลง กฎหมาย ต่าง ประเทศ ใน ด้าน การ บริการ ธนาคาร ทำ ธุรกรรม ทาง การเงิน พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ลายมือชื่อ.

 

  
ทำให้ P2P และ B2B การ ชำระ เงิน Perfect Money 
© 2007-2020 SR & I. All rights reserved. 
พันธมิตร โปรแกรม | Perfect Money API | ประกาศ ตาม กฎหมาย | นโยบาย ความ เป็น ส่วนตัว | เงื่อนไข การ ใช้ งาน | AML
 
Site Map