Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
ساخت یک حساب    |   وارد    |   تبادل     |   تور    |   کمک   |   امنیت         

Spring
Spring
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 ورود

PM نرخ مبادله
USD, EUR:

USD / EUR  0.877   |
|   EUR / USD  1.094BTC:

USD >> 7801.6   |
|    EUR >> 7001.17GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1249.98   |
|    EUR >> 1119.232


رأی‌گیری عمومی

پرفکت‌مانی: کیفیت سرویس و محصولات

نمایش بلادرنگ نتایج »


سوالات متداول

چگونه می‌توانم وارد یک حساب زیرمجموعه شوم؟

برای ورود به یک حساب زیرمجموعه، می‌توانید از داخل صفحه «ورود به سیستم» و درست مانند حساب‌های عادی اقدام کنید.

چرا باید از خدمات صرافی استفاده کنم؟

ارائه‌دهندگان خدمات صرافی به طور مستقیم با انواع مختلف گزینه‌های پرداخت کار می‌کنند و این باعث می‌شود کاربران بتوانند از مزایای عمده استفاده از سیستم Perfect Money بهره‌مند گردند. به عنوان مثال، ارائه‌دهندگان خدمات صرافی می‌توانند به کاربران Perfect Money کمک کنند از طریق سیستم‌های متنوع پرداخت، کارت‌های اعتباری/نقدی، روش‌های انتقال وجه، حواله تلگرافی، پول نقد و سایر ابزارها به حساب‌های خود پول واریز نمایند.
به همین منوال نیز می‌توانید وجوه مورد نظر را از حساب خود برداشته کرده به سایر سیستم‌های پرداخت، کارت‌های اعتباری/نقدی، حساب‌های بانکی و حواله‌های تلگرافی انتقال دهید یا به پول نقد تبدیل کنید.
اطلاعات بیشتر درباره ابزارهای پرداختی که خدمات صرافی ارائه می‌دهند در صفحه «همکاران خدمات صرافی مجاز» در نمایه هر یک از آنها ذکر شده است.


سوالات متداول بیشتری بخوانید »


سیاست پوشیدگی

1. بند قوانین جنبه های توابع سیستم پرداخت الکترونیکی پرفکت مانی

1.1 بند حاضر فعالیت شرکت پرفکت مانی را تنظیم می کند (زین پس به نام "شرکت") در چهارچوبقوانین بین المللی.

1.2 بند هدف بر حکم نمودهای اصلی فعالیت کشورو وضعیت قانونی استفاده شده به عنوان پایه فعالیت های سیستم پرداختی پرفکت مانی که در بازر در نشان معاملاتی "پرفکت مانی" عملمی کند، دارد.

2. گواهینامه برای فعالیت و مکان ثبت شرکت

1.2 شرکت پرفکت مانی دارای گواهینامه مالی ای-کلاس برای انجام عملیاتم با اشخاص ثالث و فلزاهای باارزش می باشد.

3. فعالیت شرکت

1.3 شرکت برای مشتریانش فرصت استفاده از کره الکترونیکی پول مجازی را ارائه می دهد همانند برابر با پول واقعی سپرده شده بوسیله مشتری شرکت در حسابش در پرفکت مانی  (زین پس به نام "سیستم")

2.3 شرکت حق آن را دارامی باشد که نرخ ممزوج واقعی ارز و معادلش را در داخلسیستم بدون آگاهی به مشتریان تغییر دهد. اما الزامی می باشد که پول واقعی رابا معدلش درنسبت 1:1 مرتبط کرد. همبستگی نخستین در گذاشتن سرمایه حول نرخ به سمت پایین در باب مقدار معادل الکترونیکی به دلیل هزینه حق الزحمه های گذاشتن سرمایه.

B2B, B2C, C2B, P2P 3.3 شرکت کار می کند با قالب های معاملاتی مانند:

4.3 فعالیت شرکت در بازار تحت علامت پرفکت مانی برای مشتریانش فرصت گذاشتن و برداشت سرمایه، انتقال پول از یک حساب به دیگر در قالب های مشخص شده در آیتم 3.2، تبدیل یک ارز الکترونیکی به دیگر در نرخ درونی سیستم را ارائه می دهد

5.3 فرصت تبدیل پول بهمعادل الکترونیکیلزات گرانبها درونسیستم وجود دارد. چنین عملکردی مستلزم ثبت قطعی مقدار فلز با ارزش به نام کاربر می باشد. خدمات بانکی شرکت به نسبت همه سرمایه های گذاشته شده در سیستم در فلز باارزش را میسنجد.

6.3 شرکت فرصت ورود پول به حساب سیستم بوسیله تبدیل آنها در مرحله گذاشتن سرمایه به معادل الکترونیکی فلز باارزش در نرخ درونی درسیستم را ارائه می دهد.

7.3 گذاشتن و برداشت سرمایهمی تواند از طریق سیستم های انتقال پول بین المللی و انتقال ارزی صورت گیرد.

8.3 شرکت یک فرصت برای اشخاصی که در تجارت الکترونیک عالیت دارند ارائه می دهد به منظوردریافت پرداخت ها برای کالاها و خدمات در ارز پرفکت مانی (زین پس به نام "پی ام")، بوسیله نصب مرچنتهای سیستم در وب سایتهای معاملاتی الکترونیکی خودشان.

9.3 در تنظیم معاملات در سایت ها، تمام فعالیت شرکت بر اساس مطابقت با قوانین خانگی کشوری است که سازماندهی تجارتی اداره می شود.

4. امنیت کاربر، اطمینان خاطر اطلاعات شخصی وی و معاملات صورت گرفته

1.4 استفاده سیستم از از پر کردن گزینه های ثبت نام شده جایی مه کاربر می بایست اطلاعات شخصی خود را مشخص کند. برای کاهش اتلاف وقت در استفاده سیستم به مشتری شدیدا توصیه شده است که اطلاعات واقعی کاربر را وارد کنند.

2.4 اطلاعاتشخصیدادهشده بوسیله کاربر برایهویت او در سیستم ضروری می باشد، افزایش سطح امنیتی استفاده سیستم  و اجازۀ بودن در تماس با او برای کمک یا انتقال معاملات.

3.4 با هدفی که در آیتم 2.4 لیست شده است سیستم از کاربر اینترنتی که خواستۀ خود را برای ثبت نام در پرفکت مانی اظهار کرده استدرخواستمی کند اطلاعات زیر را وارد نماید: نام،شهرمقیم، آدرس، کشور، ایالت ( چنانچه است)؛ کد پستی؛ آدرس ایمیل و تلفن/فکس.

4.4 اطلاعات شخصی کاربر تنها برای یک حلقه از پرسنل پرفکت مانی دسترس پذیر می باشد و برای اشخاص ثالث ارائه نخواهد شد.

5.4 اطلاعات شخصی کاربرمیتواند برای اشخاص ثالث ارائه شود – نمایندگی های امنیت ملی تنها در تصمیم دادگاه

6.4 بلوکه کردن حساب مشتری سیستم  در پیشقدمی افراد ثالث تنها برمبنای رای دادگاه امکان پذیر می باشد.

7.4 استفاده بعضی از ابزارهای امنیتی در سیستم مستلزم اشاره تعدادی از اطلاعات شخصی است (تلفن در سرویس اجازۀ اس ام اس). درنتیجه مشتری حق تقدم دارد که سطح امنیتی رابرای خویش منحصر به فرد با تنظیم آزادی اطلاعات شخصی برای سیستم، تصمیم بگیرد.

5. قانونی بودن معاملات صورت گرفته در سیستم

1.5 همه معاملاتمالی صورت گرفه در سیستم مطابقت با اخذ قوانین ای-کلاس انجام می شوند و در قوانین بین المللی در میدان فعالیت های مالی، تجاریالکترونیکی یا اثراتدیجیتال رخنه نمی کند.

2.5 همه معاملات در سیستم برای مشارکت-نکردن فعالیت های تروریستی مقیم هر کشوری بررسی شده است، آن آی پی که در سیستم ثبت شده است.

6. معاملات

1.6 شرکت، تجارت سرمایه گذاری را با سرمایه های دریافت شده در سیستم از طرف مشتریان، اداره نمی کند. چنین سیاستی برای افزایش امنیت و آرامش خاطر پول مشتریان پرفکت مانی صورت رفته است.

7. مشروعیت قوانین

1.7 مشروعیت قوانین حاضربوسیله قوانین بین المللی استاندارد تعیین شده است.

2.7 قوانین حاضر می توانند تغییر، تکمیل یا کاسته شوند در نتیجۀ تغییر قوانین بین المللی در میدان های خدمات بانکی معاملاتمالی، تجارت الکترونیکی یا اثرات دیجیتالی .

 

  
Perfect Money – نسل جديد سيستم های پرداخت اينترنيت می باشد. سيستم پرداخت مخصوص پرداخت های روزانه است. 
© 2007-2019 SR & I. All rights reserved. 
برنامه پیوستن | ای پی آی پرفکت مانی | اخطار قانونی | سیاست اختفاء | شرایط استفاده | AML
 
نقشه سایت