Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Daftar    |   Log Masuk    |   Penukar`     |   Pelancongan    |   Bantuan   |   Pusat Keselamatan         

Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Log Masuk

Kadar Penukaran PM
USD, EUR:

USD / EUR  0.887   |
|   EUR / USD  1.082BTC:

USD >> 8321.99   |
|    EUR >> 7534.41GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1529.02   |
|    EUR >> 1383.916


Tinjauan Pendapat Awam

Perfect Money: Kualiti Perkhidmatan & Produk

Lihat keputusan dalam masa nyata »


Soalan-soalan yang Kerap Ditanya

Bagaimanakah permohonan saya diproses dan berapa lamakah yang ia akan ambil?

Sistem menerima permohonan anda dan menghala semula ia untuk pemprosesan selanjutnya ke pembekal Perkhidmatan Pertukaran Bertauliah dalam 24 jam. Setelah permintaan anda diterima dan diproses, semua butir-butir pembayaran akan dihantar kepada anda, sekiranya tiada masalah dengan transaksi anda. Apabila pembekal Perkhidmatan Pertukaran Bertauliah utama gagal memproses permohonan anda atas apa jua sebab, ia akan dihalakan secara automatik kepada pembekal Perkhidmatan Pertukaran Bertauliah sekunder yang dipilih oleh anda. Sekiranya ia boleh memproses permohonan ini, anda akan menerima butir-butir bank untuk digunakan untuk pemindahan wang. Sekiranya ia tidak dapat memproses permohonan, anda akan menerima surat penolakan. Masa pemprosesan permohonan yang standard ialah 24 jam untuk setiap pembekal Perkhidmatan Pertukaran Bertauliah.

Bagaimanakah saya menutup akses awam kepada maklumat akaun saya?

Untuk menghadkan akses kepada maklumat anda, pergi ke seksyen "Tetapan", dapatkan pautan "Maklumat Awam” dan klik pada "Tukar Tetapan Maklumat Akaun Awam". Kini anda boleh mengalih keluar tanda ketik yang bersebelahan dengan maklumat yang anda ingin sembunyikan daripada tatapan awam. Kemudian anda harus memasukkan kod captcha dan menyimpan perubahan. Harap maklum bahawa semua maklumat adalah tersembunyi daripada tatapan awam secara lalai.

Read more Q & A »


Notis Sah

Peruntukan terkini melaporkan pelanggan-pelanggan bagi Sistem Perfect Money (selepas ini merujuk sebagai “Sistem") bahawa mereka adalah pengguna-pengguna bagi sistem pembayaran elektronik yang pada memindahkan mata wang kepada Syarikat Kewangan Perfect Money. akaun dibiarkan bagi menguruskan elektronik bagi mata wang.

Pelanggan memberi persetujuan sukarela mengunakan Sistem perkhidmatan penerangan dan boleh memikul tanggungjawab untuk kemungkiran bagi liabiliti kewangan dia kepada sistem, pengguna-penggunanya dan kontraktor-kontraktor.

Hak Cipta
Semua maklumat dalam laman ini adalah terlindung dengan hak cipta. Mana-mana peniruan, penerimaan atau tiruan maklumat daripada www.perfectmoney.is adalah dilarang.

Cap Dagang
Hak-hak untuk jenis logo dan gaya korporat Perfect Money adalah berdaftar secara rasmi dan kepunyaan sepenuhnya oleh Syarikat Kewangan Perfect Money.

  
Membuat pembayaran P2P dan B2B dengan Perfect Money 
© 2007-2020 SR & I. All rights reserved. 
Program Gabungan | Perfect Money API | Notis sah | Dasar privasi | Syarat-syarat Penggunaan | AML
 
Peta Laman