Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
ลง ทะเบียน    |   ล็อกอิน     |   แลกเปลี่ยน     |   Tour    |   ช่วยเหลือ   |   ศูนย์ ความ ปลอดภัย         

Summer
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 ล็อกอิน

อัตรา PM Exchange
USD, EUR:

USD / EUR  0.873   |
|   EUR / USD  1.098BTC:

USD >> 9011.36   |
|    EUR >> 8021.87GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1315.032   |
|    EUR >> 1172.746


สำรวจความคิดเห็น

Perfect Money:ให้การบริการและสินค้าที่มีคุณภาพ

ตรวจสอบผลปัจจุบัน »


คำถามที่ถูกถามบ่อย

ฉันควรทำอย่างไรหากเงินฝากไม่ได้รับการส่งเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการหลังจากทำการฝากเงิน?

บางครั้งการโอนเงินนั้นใช้เวลานานกว่า 5 วัน โปรดติดต่อผู้ให้บริการการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการรับรองที่คุณได้เลือกให้ทำการประมวลผลต่อคำสั่งของคุณ แล้วแจ้งถึงความล่าช้า ตรวจสอบว่าชื่อธนาคารตรงกับสิ่งที่คุณได้ระบุในคำสั่งการโอนเงินหรือไม่

ฉันจะถอนเงินของฉันผ่านทางการแลกเปลี่ยนเครดิตได้อย่างไร?

ความจริงแล้ว การให้ยืมเงินผ่านทางการแลกเปลี่ยนเครดิตนั้นไม่นับว่าเป็นการถอนเงิน คุณเพียงแค่โอนเงินของคุณไปให้กับผู้ยืม แล้วรับมันกลับมาในภายหลังพร้อมดอกเบี้ย
หากคุณต้องการเป็นผู้ให้ยืม คุณจำเป็นต้องสร้างข้อเสนอสินเชื่อ ในการเริ่มข้อเสนอสินเชื่อ คุณต้องไปยังการแลกเปลี่ยนเครดิตแล้วคลิก “ออกสินเชื่อ”
ในหน้าที่เปิดขึ้นมา กรอกข้อเสนอสินเชื่อของคุณโดยการระบุบัญชีที่คุณต้องการใช้ ขนาดสินเชื่อที่เสนอ อัตราดอกเบี้ย ข้อตกลงสินเชื่อ วิธีการประมวลผลต่อสินเชื่อ วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ และความคิดเห็น เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม ‘พรีวิว’ แล้วตรวจสอบข้อมูลที่กรอกทั้งหมด หากคุณมั่นใจว่าทุกอย่างถูกต้อง คลิก “สร้างข้อเสนอสินเชื่อใหม่” เพื่อยืนยัน หรือคลิกที่ปุ่ม “กลับ” เพื่อทำการแก้ไขใด ๆ
ข้อเสนอสินเชื่อของคุณจะได้รับการเพิ่มเข้าไปยังรายการข้อเสนอที่มีอยู่ - "https://perfectmoney.is/credits/deals_give.html


Read more Q & A »


Perfect Money ตัวอย่าง API (PHP, ASP.net, Perl)

เกิด ที่ ใน ระบบ การ ชำระ เงิน อื่น ๆ บน เกณฑ์ ของ การ ทำงาน ของ ความ น่า เชื่อถือ และ ความ ปลอดภัย มี โอกาส น้อย ภายใน ไม่ กี่ ปี ถัด ไป. วิศวกร Perfect Money ได้ สร้าง เครื่องมือ ดัง กล่าว ซึ่ง จะ ทำให้ โครงสร้าง ธุรกิจ การ จัด ระเบียบ ใด ๆ ใน กระบวนการ สาย การ ขาย สินค้า บริการ หรือ การ เข้าถึง เนื้อหา ที่ มี ความ สะดวก และ ความ ปลอดภัย สูงสุด.

หาก คุณ ต้องการ รับ การ ชำระ เงิน ออนไลน์ บน เว็บไซต์ ของ คุณ โปรด อ่าน:

perfectmoney-sci-2.0.doc version 2.0 (backward compatible)

perfectmoney-sci.doc version 1.1

เอกสาร นี้ อธิบาย ถึง วิธี การ โปรแกรม โต้ตอบ กับ เว็บไซต์ เว็บ Perfect Money.

perfectmoney-api.doc


สคริปต์ ตัวอย่าง แสดง การ ใช้ Perfect Money API จะ มี อยู่ ที่:

PHP Perfect Money API Example

Get balance for all your accounts

Get history in CSV format

Transfer funds to another account

Verify payment using MD5_HASH

Verify payment using MD5_HASH
  (improved security)

Get e-Vouchers listing for your account

Create new e-Voucher

PHP Perfect Money API Example

All-on-one ASP Class Library


PHP Perfect Money API Example

All-on-one Python Class Library

Python Class Library usage example

PHP Perfect Money API Example

Get balance for all your accounts

Get history in CSV format

Transfer funds to another account

Verify payment using MD5_HASH

Get e-Vouchers listing for your account

Create new e-Voucher


มาก ขึ้น รถ เข็น ช้ อป ปิ้ง ที่ มี!


Perfect Money ร่วม กับ คู่ ค้า ของ ตน ได้ พัฒนา หลากหลาย มาก โมดูล สำหรับ รถ ลาก นิยม สูงสุด Internet ช้ อป ปิ้ง. ต้อง ดำเนิน การ อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง โมดูล ของ API สินค้า ที่ ร้าน ของ ท่าน ทันที เว็บไซต์ ที่ คุณ จะ ให้ ลูกค้า ของ คุณ โดย เลือก การ ชำระ เงิน หนึ่ง รวม ทั้ง การ ชำระ เงิน โดย Perfect Money สกุล e-e-บัตร และ ชำระ ล่วงหน้า บัตร ชำระ เงิน SMS, โอน เงิน ผ่าน ธนาคาร โอน.

ปลั๊ก อิน สำหรับ รถ ลาก ไป ช้ อป ปิ้ง ที่ มี ขณะ นี้: ZenCart, ShopCMS, osCommerce, Shop-Script, Cubecart, VirtueMart, CS-ตะกร้า, UberCart, XCart, phpShop, Opencart, Drupal, WHMCS, Wordpress.

Zen Cart Payment GatewayShopCMS Payment GatewayOsCommerce Payment GatewayShopScript Payment GatewayUbertcart Payment GatewayCube Cart Payment GatewayVirtuemart Cart Payment GatewayCS Cart Payment GatewayXCart Payment GatewayPHPshop Payment GatewayOpencart Payment Gateway
PrestaShop ModuleDrupal ModuleWHMCS pluginWordpress pluginPHPfox plugin Magento extension

Simpla Plugin Amiro Plugin MODX Plugin UMI Plugin Moodle Plugin
Diafan.CMS Plugin Joomla! Plugin ShopOS Plugin HostCMS Plugin
NetCat Plugin IPS Plugin


สคริปต์ กับ คน อื่น ๆ ร่วม กัน และ ได้ รับ รางวัล

รางวัล ติดต่อ เรา ข้อมูล เกี่ยว กับ สคริปต์ ของ คุณ ที่ ใช้ Perfect Money API และ ได้ รับ การ แบ่งปัน.


ต้องการ ความ ช่วยเหลือ ใน การ รวม กลุ่ม ตั้ง ค่า API หรือ การ กำหนด ค่า?

Perfect Money เสมอ ยินดี ที่ จะ ช่วย ให้ คุณ มี ความ ต้องการ ของ ท่าน เกี่ยว กับ การ รวม Perfect Money ใน เว็บไซต์ ของ คุณ. ฟรี แน่นอน.

Click here to submit a ticket to Perfect Money Customer Support

  
ทำให้ P2P และ B2B การ ชำระ เงิน Perfect Money 
© 2007-2019 SR & I. All rights reserved. 
พันธมิตร โปรแกรม | Perfect Money API | ประกาศ ตาม กฎหมาย | นโยบาย ความ เป็น ส่วนตัว | เงื่อนไข การ ใช้ งาน | AML
 
Site Map