Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Summer
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.873   |
|   EUR / USD  1.098BTC:

USD >> 9011.36   |
|    EUR >> 8021.87GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1315.032   |
|    EUR >> 1172.746


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể xem danh sách các nhà cung cấp dịch vụ hối đoái hợp tác với Perfect Money ở đâu?

Danh sách các đối tác được chứng nhận của chúng tôi luôn có sẵn ở đây:https://www.perfectmoney.is/business-partners.html. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn chỉ nên sử dụng các dịch vụ hối đoái từ danh sách này.

Tại sao hệ thống không cho phép tôi rút toàn bộ số tiền từ tài khoản của mình?

Phí hoa hồng cho các giao dịch rút tiền được trừ vào số dư tài khoản. Khi chỉ định số tiền muốn rút, bạn cần đảm bảo rằng số dư tài khoản của bạn còn đủ để trả cho phí hoa hồng mà bạn phải thanh toán.

Read more Q & A »


Perfect Money Lưu trữ tin tức


201520142013201220112010200920082007


  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2019 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang