Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Summer
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.873   |
|   EUR / USD  1.098BTC:

USD >> 9011.36   |
|    EUR >> 8021.87GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1315.032   |
|    EUR >> 1172.746


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể xem danh sách các nhà cung cấp dịch vụ hối đoái hợp tác với Perfect Money ở đâu?

Danh sách các đối tác được chứng nhận của chúng tôi luôn có sẵn ở đây:https://www.perfectmoney.is/business-partners.html. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn chỉ nên sử dụng các dịch vụ hối đoái từ danh sách này.

Tại sao hệ thống không cho phép tôi rút toàn bộ số tiền từ tài khoản của mình?

Phí hoa hồng cho các giao dịch rút tiền được trừ vào số dư tài khoản. Khi chỉ định số tiền muốn rút, bạn cần đảm bảo rằng số dư tài khoản của bạn còn đủ để trả cho phí hoa hồng mà bạn phải thanh toán.

Read more Q & A »


Thông báo Pháp lý

Quy định hiện tại thông báo cho các khách hàng của Hệ thống Perfect Money (sau đây gọi là "Hệ thống") rằng họ là người dùng của hệ thống thanh toán điện tử theo đó tại thời điểm chuyển tiền vào tài khoản SR & I cho phép quản lý loạt tiền tệ tương đương của khoản tiền này.

Khách hàng đã tự nguyện đồng ý sử dụng các dịch vụ thông tin của Hệ thống và có thể chịu trách nhiệm về các trách nhiệm tài chính mặc định của mình đối với Hệ thống, người dùng và nhà thầu của hệ thống.

Bản quyền
Mọi thông tin có trên trang này được bảo vệ bằng bản quyền. Nghiêm cấm sao chép, áp dụng hoặc bắt chước thông tin từ www.perfectmoney.is.

Thương hiệu
Các quyền đối với logo và phong cách doanh nghiệp của Perfect Money đã được đăng ký chính thức và hoàn toàn thuộc về SR & I.

  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2019 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang