Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Autumn
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.885   |
|   EUR / USD  1.084BTC:

USD >> 8083.83   |
|    EUR >> 7312.14GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1445.975   |
|    EUR >> 1306.583


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể lấy địa Bitcoin chỉ cho chuyển khoản của mình ở đâu?

Địa chỉ nằm trong lệnh ký quỹ mà bạn đã gửi. Bạn có thể sao chép địa chỉ này ngay lập tức khi gửi hoặc tìm lại sau trong biểu mẫu lệnh của mình. Để xem biểu mẫu của mình, hãy đi đến "Ký quỹ" và chọn từ danh sách các lệnh ký quỹ của mình ở dưới cùng của trang. Chọn lệnh bạn cần và nhấn "Xem" để xem chi tiết ký quỹ. Tại đây bạn có thể tìm thấy địa chỉ Bitcoin để gửi tiền đến.

Hệ thống có thể thay đổi hạng của huy chương bằng cách thay thế nó với một huy chương hạng thấp hơn không, ví dụ vàng xuống bạc?

Không, việc này là không thể.

Read more Q & A »


Thông báo Pháp lý

Quy định hiện tại thông báo cho các khách hàng của Hệ thống Perfect Money (sau đây gọi là "Hệ thống") rằng họ là người dùng của hệ thống thanh toán điện tử theo đó tại thời điểm chuyển tiền vào tài khoản SR & I cho phép quản lý loạt tiền tệ tương đương của khoản tiền này.

Khách hàng đã tự nguyện đồng ý sử dụng các dịch vụ thông tin của Hệ thống và có thể chịu trách nhiệm về các trách nhiệm tài chính mặc định của mình đối với Hệ thống, người dùng và nhà thầu của hệ thống.

Bản quyền
Mọi thông tin có trên trang này được bảo vệ bằng bản quyền. Nghiêm cấm sao chép, áp dụng hoặc bắt chước thông tin từ www.perfectmoney.is.

Thương hiệu
Các quyền đối với logo và phong cách doanh nghiệp của Perfect Money đã được đăng ký chính thức và hoàn toàn thuộc về SR & I.

  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2019 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang