Payment System Gold USD EUR
E-Currency Payment SystemPerfect Money Payment System
 

Switzerland E-Currency
Switzerland E-Currency
Đăng ký     |   Đăng nhập    |   Công ty hối đoái     |   Khám phá    |   Trợ giúp   |   Trung tâm Bảo mật         

Summer
Buy Gold Metal, Buy USD EURO currency online, Payment System
E-Currency Payment System
 
fast,easy,comfortable - way to develop your money
 Đăng nhập

PM Tỷ giá Hối đoái
USD, EUR:

USD / EUR  0.883   |
|   EUR / USD  1.087BTC:

USD >> 10432.37   |
|    EUR >> 9414.33GOLD Bid Price /oz:

USD >> 1482.019   |
|    EUR >> 1335.892


Thăm dò ý kiến Công khai

Perfect Money: Chất lượng Dịch vụ & Sản phẩm

Xem kết quả theo thời gian thực »


Câu hỏi thường gặp

Tôi phải làm gì nếu số tiền tôi gửi lớn hơn số tiền được chỉ định trong đơn ký quỹ?

Thao tác này sẽ được thực hiện thủ công. Nếu tiền chưa được ký quỹ trong vòng 24 giờ, vui lòng liên hệ với Nhóm Hỗ trợ.

Làm thế nào để thực hiện chuyển khoản qua tùy chọn Thanh toán Nhanh?

Bất cứ lúc nào bạn cần chuyển khoản nhanh, hãy đăng nhập vào tài khoản của mình và nhấn vào "Thanh toán Nhanh" ở góc trên bên trái của menu. Điền số tài khoản của người nhận và số tiền chuyển khoản vào mẫu. Hệ thống sẽ tự động xác định loại tiền tệ chính xác và tài khoản để rút tiền từ đó cho giao dịch chuyển khoản này.

Read more Q & A »

Do you need any help working with Perfect Money?

In this section you can get detailed information about the Perfect Money system. We will provide a complete and specific description of each system function and compliment it with video instructions. If after reading this document, you still have any problems or questions about the system, please contact our Customer support service »

  
Make P2P and B2B payment with Perfect Money 
© 2007-2019 SR & I. All rights reserved. 
Chương trình Liên kết | API Perfect Money | Thông báo pháp lý | Chính sách bảo mật | Điều khoản Sử dụng | AML

Sơ đồ trang